Beskrivelse av løypa
Denne beskrivelse gjelder for start fra ordinært startsted på Folkenborg museum, gå til avsnitt Tenor skole for beskrivelse av kortere utgave.


Folkenborg museum i Eidsberg kommune er startarena for Baglerrennet. Stedet hvor selveste Birkebeinerkongen Håkon Håkonsson ble født i år 1204.

På det store Mustorpjordet - kun 100 meter fra bautastein av Håkonsson er selve startplassen for startfeltet.

Rennets turrennklasser på 42 kilometer, går først en runde om jordene ved tidligere Haga jordbruksskole, for deretter å passere startområdet på nytt etter 3.5 km. Her settes opp spurtpris for første passering i både dame og herre klasse.
Rennets trimklasse på 28 km har ikke denne runden.

Deretter fortsetter løypa ned i Narvestaddalen, og over Mysenelva. Her er det ett fantastisk ravineterreng etter istiden i Norge, og det gir seg også tilkjenne ved noen utfordrende utforkjøringer og stigninger i ravinedalen langs Mysenelva.
Her passeres gamle sagbruk og andre interessante historiske plasser.
Løypa er her på det laveste nivå, før det igjen stiger opp mot Nordre Garseg gård, hvor også den første drikkestasjonen er.

Etter dette får vi igjen utforkjøring og stigning- før vi går inn i naturreservatet ved Søndre Sletner gård på Slitu.
Her er verneverdig skog og ett rikt dyr og fugleliv. Toglinjen Østre Linje passeres på høyre side.

For de som går turrennklasse, går løypa her videre om Tenor Kirkeruin for deretter å passere Østre linje rett ved Slitu stasjon. Trimklasse går utenom Tenor kirkeruin.

Start fra Tenor Skole

Etter start går løypa langs E 18, før den går inn i lysløypa på Slitu.

Løypa bringer oss videre inn i Askim kommune, og ett av løypas fineste områder ved Rudsmosen. Her kan man nærmest få følelsen av å være på fjellet i Indre Østfold.
Dette er forøvrig ett yndet tur området både sommer og vinter.

På Mørkved i Askim kommune passeres noen lange flate jorder som innbyr til mye staking. Ved passering Trøgstadveien er det drikkestasjon, før løypa får noen lange utforkjøringer, og også noen tøffe stigninger.

Vi passerer etterhvert den gamle kongeveien  før vi går over Askim Golfpark, og ned mot Solbergfosslinja - en nedlagt toglinje til Solbergfoss kraftstasjon.

Herfra er det igjen-kun en km til Askim stadion - hvor det er målpassering, medaljeutdeling til fullførende og garderober i Askimhallen.